Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 143-2002
(111)  Trademark Number  202307 
(151)  Registration Date  05.03.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.01.2022 
(210)  Application Number  143-2002 
(220)  Application Date  22.01.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2002 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky a liečivá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SANORIN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Xantis Pharma Limited; Lemesou, 5, EUROSURE TOWER, 1st floor, Flat/Office 101, 2112, Nicosia; CY 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.01.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2004 05/2004 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.04.2012 04/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2017 08/2017 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 143-2002
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 143-2002
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.01.2002 Type Delivered
1a Plná moc 22.01.2002 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2002 Type Payment
3 výsledok rešerše 13.09.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Type Sent document
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2004 Type Delivered
6a Doklad o prevode/prechode 17.02.2004 Type Delivered
6b Plná moc 17.02.2004 Type Delivered
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2004 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2004 Type Sent document
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2012 Type Payment
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2012 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.01.2012 Type Delivered
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2012 Type Delivered
12a Plná moc 09.01.2012 Type Delivered
12b Doklad o podniku/podnikateľovi 09.01.2012 Type Delivered
13 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 09.01.2012 Type Delivered
14 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 19.01.2012 Type Sent document
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2012 Type Payment
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.02.2012 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prechodu 16.09.2015 Type Delivered
19a Doklad o prechode 16.09.2015 Type Delivered
19b Plná moc 16.09.2015 Type Delivered
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2015 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Type Sent document
22 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.05.2016 Type Delivered
23 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.05.2016 Type Payment
24 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.05.2016 Type Payment
25 sprievodný list k výpisu z registra OZ 23.05.2016 Type Sent document
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2017 Type Payment
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.03.2017 Type Delivered
28 Doplnenie materiálov 11.04.2017 Type Delivered
28a Plná moc 11.04.2017 Type Delivered
29 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Type Sent document
30 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Type Delivered
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2021 Type Payment
32 Doplnenie materiálov 29.09.2021 Type Delivered
32a Plná moc 29.09.2021 Type Delivered
32b Sprievodný list 29.09.2021 Type Delivered
33 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.09.2021 Type Delivered
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Type Sent document
POZ 143-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 02.03.2004 IVAX Pharmaceuticals s. r. o. IVAX - CR a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.03.2004 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.02.2012 Teva Czech Industries s.r.o. IVAX Pharmaceuticals s. r. o.
4 Prevod majiteľa 11.11.2015 Xantis Pharma Limited Teva Czech Industries s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 11.11.2015 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2017 Xantis Pharma Limited Xantis Pharma Limited
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2021 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku