Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1428-2018
(111)  Trademark Number  249772 
(151)  Registration Date  15.05.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  15.05.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1428-2018 
(220)  Application Date  19.06.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2019 
(511)  International Classification of Goods and Services  36 
(511)  List of Classified Goods and Services  36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; bankovníctvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; poisťovníctvo; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KLIK.SK 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Klikpojisteni.cz, s.r.o.; Sokolovská 371/1, 186 00 Praha; CZ 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.06.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2019 02/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2019 07/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 14.04.2021 07/2021 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
 
POZ 1428-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1428-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.06.2018 Type Delivered
1b Plná moc 19.06.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2018 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2018 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.01.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.05.2019 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis prechodu 16.02.2021 Type Delivered
7a Plná moc 16.02.2021 Type Delivered
7b Doklad o prechode 16.02.2021 Type Delivered
7c Žiadosť o zápis prevodu 16.02.2021 Type Delivered
7d Žiadosť o zápis prevodu 16.02.2021 Type Delivered
7e Výpis z obchodného registra 16.02.2021 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 25.02.2021 Type Sent document
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2021 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2021 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis prechodu 24.03.2021 Type Delivered
11a Doklad o prechode 24.03.2021 Type Delivered
11b Plná moc 24.03.2021 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Type Sent document
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2021 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Type Sent document
POZ 1428-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 18.03.2021 Klikpojisteni.cz, s.r.o. Klikpojisteni.cz, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2021 Belička Ivan, Ing.
3 Prevod majiteľa 04.05.2021 Klikpojisteni.cz, s.r.o. Klikpojisteni.cz, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku