Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1426-2001
(111)  Trademark Number  202702 
(151)  Registration Date  12.05.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.05.2021 
(210)  Application Number  1426-2001 
(220)  Application Date  10.05.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2003 
(450)  Publication of Registration Date  05.08.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 24, 27 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Lekárske a zverolekárske prístroje a nástroje, ortopedické predmety, najmä elastické obväzy, bandáže na chrbát, bandáže na zápästie, členkové bandáže, bandáže na lakeť, bandáže na koleno, bandáže pre malé zvieratá, bandáže pre kone, ľanové (plátenné) podložky pre chorých, magnety, permanentné magnety, magnetické fólie všetko na medicínske a/alebo ortopedické účely, posteľné prikrývky na liečebné účely, najmä podložky pre chorých na lôžku, prikrývky na prevenciu proti decubitom.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, matracové prikrývky.
27 - Podložky (rohože), najmä podložky na spanie pre malé zvieratá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Stefan Schröder Textilvertrieb; Heidkämpe 15, 28816 Fahrenhorst; DE 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 06.08.2001 08/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2003 02/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1426-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1426-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.05.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2001 Type Payment
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.06.2001 Type Sent document
4 Plná moc 08.08.2001 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2002 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 08.11.2002 Type Delivered
7 výsledok rešerše 15.11.2002 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie POZ 15.11.2002 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Type Sent document
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.05.2011 Type Payment
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2011 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Type Sent document
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.09.2020 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2021 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2021 Type Sent document
POZ 1426-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku