Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1406-2001
(111)  Trademark Number  200076 
(151)  Registration Date  15.08.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.05.2021 
(210)  Application Number  1406-2001 
(220)  Application Date  07.05.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.05.2002 
(450)  Publication of Registration Date  06.11.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny a neperiodické publikácie.
41 - Organizovanie seminárov, kongresov a odborných podujatí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DERMAPARTY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PROGRESS CA, s.r.o.; Krivá 18, 040 01 Košice - mestská časť Juh; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.02.2012 02/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 09.06.2021 11/2021 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 1406-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1406-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 22.02.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Type Sent document
6 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 31.10.2011 Type Payment
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2011 Type Payment
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.11.2011 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 02.11.2011 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2011 Type Delivered
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 02.11.2011 Type Delivered
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Type Sent document
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.04.2021 Type Delivered
13a Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Type Delivered
13b Plná moc 22.04.2021 Type Delivered
13c Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Type Delivered
13d Príloha inde neuvedená 22.04.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis prevodu 22.04.2021 Type Delivered
14a Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Type Delivered
14b Doklad o prevode 22.04.2021 Type Delivered
14c Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Type Delivered
14d Plná moc 22.04.2021 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.04.2021 Type Sent document
16 vyžiadanie poplatku 30.04.2021 Type Sent document
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Type Payment
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2021 Type Sent document
POZ 1406-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.11.2011 KOZMEZEL-ZZ SHOP, Zelenková Hana, MUDr., CSc. KOZMEZEL, Zelenková Hana, MUDr., CSc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2011 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
3 Prevod majiteľa 14.05.2021 PROGRESS CA, s.r.o. KOZMEZEL-ZZ SHOP, Zelenková Hana, MUDr., CSc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2021 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku