Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1402-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234285 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.09.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1402-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Hliník; hliníkové fólie; kovové kolieska na nábytok; kovové dverové rámy; dverové rámy, kovové zárubne; kovanie na nábytok; kovové lišty, laty; ložiskový kov; kovové matice; zliaty ocele; oceľové laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľový drôt; oceľový plech; pánty, závesy; kovové pánty, závesy; kovové podložky; kovové lamely, tenké doštičky; kovové kovanie na postele. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.03.23, 26.07.15, 27.03.15, 27.01.02, 27.05.04, 29.01.04, 27.99.01, 27.99.12, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nábytkár, s. r. o.; Jánoškova 1568, 026 01 Dolný Kubín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1402-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1402-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.09.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 11.10.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.10.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Typ Doručené
oznámenie o podaní žiadosti o obnovu pred zákonom stanovenou lehotou 05.05.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 08.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1402-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku