Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1402-2012
(111)  Trademark Number  234285 
(151)  Registration Date  12.03.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.09.2022 
(210)  Application Number  1402-2012 
(220)  Application Date  12.09.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  06 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Hliník; hliníkové fólie; kovové kolieska na nábytok; kovové dverové rámy; dverové rámy, kovové zárubne; kovanie na nábytok; kovové lišty, laty; ložiskový kov; kovové matice; zliaty ocele; oceľové laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľový drôt; oceľový plech; pánty, závesy; kovové pánty, závesy; kovové podložky; kovové lamely, tenké doštičky; kovové kovanie na postele. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.09, 26.03.23, 26.07.15, 27.03.15, 27.01.02, 27.05.04, 29.01.04, 27.99.01, 27.99.12, 25.05.95 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Nábytkár, s. r. o.; Jánoškova 1568, 026 01 Dolný Kubín; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.09.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1402-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 196,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1402-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.09.2012 Type Payment
výsledok rešerše 11.10.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 11.10.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2021 Type Delivered
Sprievodný list 12.04.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Type Delivered
oznámenie o podaní žiadosti o obnovu pred zákonom stanovenou lehotou 05.05.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.01.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.05.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 08.07.2022 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Type Sent document
POZ 1402-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku