Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1398-2010
(111)  Trademark Number  229287 
(151)  Registration Date  16.02.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1398-2010 
(220)  Application Date  19.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.11.2010 
(450)  Publication of Registration Date  05.04.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  43 
(511)  List of Classified Goods and Services  43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; penzióny; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  STARÉ KINO RESTAURANT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ARTFEST, s. r. o.; Svätoplukova 28, 972 01 Bojnice; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  19.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1398-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1398-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.08.2010 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2010 Type Payment
3 výsledok rešerše 06.09.2010 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.2010 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.12.2019 Type Delivered
POZ 1398-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku