Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1397-2019
(111)  Trademark Number  251703 
(151)  Registration Date  13.02.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  13.02.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1397-2019 
(220)  Application Date  24.06.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  02 
(511)  List of Classified Goods and Services  02 - Farby, nátery; laky; ochranné prípravky proti korózii; konzervačné prípravky na drevo; moridlá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ESSENCE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PPG Deco Czech a.s.; Břasy 223, 338 24 Břasy; CZ 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.06.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1397-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1397-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.06.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.06.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 04.09.2019 Type Delivered
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.09.2019 Type Delivered
6 výsledok rešerše 23.09.2019 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Type Sent document
POZ 1397-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku