Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1397-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229331 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1397-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.11.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Zelenina (konzervovaná, sušená alebo varená); ovocie (konzervované, sušené alebo varené); huby (konzervované, sušené alebo varené); výrobky z mäsa, hydiny, zveriny, rýb a morských plodov, všetky tieto výrobky taktiež vo forme výťažkov, polievok, želé, nátierok, zaváranín, varených, hlboko zmrazených alebo sušených jedál; džemy; vajcia; mlieko; smotana; maslo; syry a ďalšie potraviny vyrobené prevažne z mlieka, mliečne náhradky; nápoje vyrobené prevažne z mlieka; dezerty vyrobené prevažne z mlieka a dezerty vyrobené prevažne zo smotany; jogurty; sójové mlieko a prípravky vyrobené prevažne zo sóje; jedlé oleje a tuky; proteínové prípravky na ľudskú spotrebu; smotanové náhradky; párky a klobásy; údeniny; arašidové maslo; polievky; polievkové koncentráty; vývary; polievkové kocky; bujóny.
30 - Káva; kávové výťažky; prípravky a nápoje vyrobené prevažne z kávy; kávové náhradky a výťažky z kávových náhradiek; cigória; čaj; čajové výťažky a prípravky vyrobené prevažne z čaju; ľadový čaj, prípravky vyrobené prevažne zo sladu na ľudskú spotrebu; kakao a prípravky vyrobené prevažne z kakaa; čokoláda; nápoje vyrobené prevažne z čokolády; cukrovinky; sladkosti; cukríky; cukor; žuvačky nie na lekárske účely; prírodné sladidlá; pekárske výrobky; chlieb; droždie, pečivo, sušienky, zákusky, keksy, oblátky, karamelky; dezerty; pudingy; zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety; mrazené cukrovinky; mrazené zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; zmesi na výrobu zmrzliny a/alebo vodovej zmrzliny, a/alebo šerbetov, a/alebo mrazených cukroviniek, a/alebo mrazených zákuskov, a/alebo mrazených dezertov, a/alebo mrazených jogurtov; med a medové náhradky; raňajkové cereálie; müsli; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; cereálie na priamu spotrebu; prípravky z cereálií; ryža; cestoviny; rezance; potraviny vyrobené prevažne z ryže, múky alebo cereálií, tiež vo forme hotových jedál; pizza; sendviče; zmesi potravinovej kaše a predpripraveného cesta; omáčky; sójová omáčka; kečup; výrobky na dochucovanie alebo korenenie jedla; jedlé korenie; chuťové prísady; dresingy do šalátov; majonéza; horčica; ocot.
32 - Pivá; stolová voda; šumivá voda alebo sýtená voda; spracovaná voda; pramenitá voda; minerálna voda; ochutená voda; nápoje s ovocnou príchuťou; ovocné džúsy a zeleninové džúsy; nektáre; limonády; sódy a ostatné nealkoholické nápoje; sirupy; výťažky, esencie a ďalšie prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; nápojové zmesi a prášky; nápoje vyrobené s mliečnymi fermentmi; izotonické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.25, 02.01.23, 04.05.02, 19.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ružička Csekes s. r. o.; Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  19.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 04/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1397-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1397-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.08.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 19.08.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 19.08.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 27.09.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.12.2019 Typ Doručené
POZ 1397-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku