Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1389-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230110 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1389-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 20, 21, 24, 27 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Svietidlá.
20 - Nábytok, školský nábytok, detské a študentské izby (nábytok), divány, pohovky, sedačky, kancelársky nábytok, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, kovový a záhradný nábytok, kreslá, posteľné matrace, pružinové matrace, písacie stoly, police, podušky, postele, stoličky, stolíky pod počítače; stoly s výnimkou kovových zámočníckych stolov a s výnimkou stolov na upínanie strojov; vankúše, zrkadlá, dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, korálkové predmety ako dekorácia, mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku), dekoračné mušle, interiérové žalúzie a rolety lamelové; výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; záclonové tyče.
21 - Domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kuchynské hrnce, kuchynský riad, súpravy kuchynského riadu, nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; porcelánové ozdoby ako dekorácie.
24 - Bavlnené textílie, vlnené látky, poťahy na sedačky, obliečky na vankúše, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obrusy s výnimkou papierových, plachty, posteľná bielizeň, posteľné prikrývky, poťahy na nábytok, prikrývky, stolové textílie, textilné tapety, bytový textil, textilné látky; tkaniny s výnimkou izolačných, azbestových, operačných, chirurgických tkanín a tkanín impregnovaných čistiacimi prípravkami na čistenie; textilné uteráky, závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov.
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohožky, papierové tapety. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.02, 26.04.09, 27.05.04, 27.05.15, 29.01.14 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá, modrá, oranžová, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hermann SK, spol. s r.o.; Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  18.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1389-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1389-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.08.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.09.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.01.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o informáciu 01.02.2011 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 09.02.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.12.2019 Typ Doručené
POZ 1389-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku