Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1379-2010
(111)  Trademark Number  230108 
(151)  Registration Date  14.07.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1379-2010 
(220)  Application Date  16.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.04.2011 
(450)  Publication of Registration Date  05.09.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  25, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Spodná bielizeň; bundy; čiapky; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; obuv; opasky; plavky; plážové oblečenie; pletené svetre; šaty; športová obuv; športové tričká, dresy; sukne; svetre; tielka, tričká; vesty.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.05.20, 24.15.03, 26.01.10, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.23, 26.07.03, 28.17, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  NORSTEIN s.r.o.; Tatranská 69, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  16.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1379-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1379-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2010 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.09.2010 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.09.2010 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2011 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 10.02.2011 Type Delivered
6 výsledok rešerše 21.02.2011 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2011 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.12.2019 Type Delivered
POZ 1379-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku