Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1378-2001
(111)  Trademark Number  199900 
(151)  Registration Date  14.08.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  04.05.2011 
(210)  Application Number  1378-2001 
(220)  Application Date  04.05.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.05.2002 
(450)  Publication of Registration Date  06.11.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  20, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  20 - Nábytok, zrkadlá a rámy, nábytkové doplnky z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu, náhradiek týchto materiálov a z plastických hmôt.
42 - Dizajnérska činnosť, najmä interiérov, nábytku a nábytkových doplnkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KONSEPTI, spol. s r. o.; Komunardů 32/894, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.05.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
 
POZ 1378-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1378-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.05.2001 Type Delivered
1a Plná moc 04.05.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 04.02.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.02.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Type Sent document
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2011 Type Payment
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Type Payment
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.01.2011 Type Delivered
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2020 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Type Payment
14 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 04.05.2021 Type Sent document
POZ 1378-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2011 KONSEPTI, spol. s r. o. KONSEPTI, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku