Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1375-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1375-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné služby spojené so sortimentom: hudobné nástroje a ich príslušenstvo; ozvučovacia technika a príslušenstvo; svetelná technika s príslušenstvom; hračky; oblečenie; športové potreby a doplnky; náradie; elektronika; lode, člny a ich príslušenstvo; rybárske náčinie a príslušenstvo; hodinky; nože; foto a video technika; počítače a ich príslušenstvo; batožina; outdoorové vybavenie; oleje mazadlá a čistiace prostriedky; spaľovacie motory a elektromotory a ich príslušenstvo; čerpadlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  YOUR FREE TIME SPECIALIST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Muziker, a.s.; Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava 2; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1375-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1375-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.05.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 17.05.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 17.05.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.05.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.05.2021 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2021 Typ Odoslané
7 výsledok rešerše 21.05.2021 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.05.2021 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 09.08.2021 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zastavení konania (dôsledok zastavenia/zamietnutia POZ) 07.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1375-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku