Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1370-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1370-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  POZ 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2022 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Hry, hračky, penové plaváky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.24, 26.01.99, 26.01.04, 29.01.01, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KREOFFICE s. r. o.; J. V. Starohorského 969/6, Liptovský Mikuláš 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Samuel Dorociak, advokát; 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1370-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 04.07.2022 96,00 EUR
Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.07.2022 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1370-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 29.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 25.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 25.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1370-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku