Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1364-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1364-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; nízkotučné zemiakové lupienky; nízkotučné zemiakové hranolčeky; džemy; kandizované ovocie; ovocná dreň; tukové nátierky na chlieb; mleté mandle; spracované arašidy; kokosový tuk; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkohole; ovocné chuťovky; mliečne koktaily; mrazom sušené mäso; orechové nátierky.
30 - Čokoláda; múka a obilninové výrobky; sušienky, keksy; sladové sušienky; oblátky; cukrárske výrobky; cukrovinky; kukuričné vločky; keksy, zákusky; ovsené vločky; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; obilninové vločky; ovocné želé (cukrovinky); müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky; cukor, med, melasový sirup; káva, čaj, kakao a kávové náhradky; sladké žemle; kakao; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); prípravky z obilnín; perníky, medovníky; múka; cestoviny; bylinkové čaje; cukríky; smotanové zmrzliny; palacinky.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); limonády; sóda; izotonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MONSIGNOR by Separ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MY Foods, s.r.o.; Laurinská 3, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.; Palisády 33, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1364-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 29.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1364-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 28.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 30.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 22.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 1364-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku