Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1359-2010
(111)  Trademark Number  229648 
(151)  Registration Date  12.04.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1359-2010 
(220)  Application Date  10.08.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.01.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 07, 09, 11, 37, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemické prípravky na čistenie vody; kvapaliny do hydraulických obvodov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, prípravky na čistenie plynu.
07 - Stroje na odstraňovanie vodného kameňa, odvodňovacie stroje, odvzdušňovače napájacej vody, vodovodné vykurovacie zariadenia (ako časti strojov), odlučovače vody, separátory, výmenníky tepla ako časti strojov, splynovače, stroje na rafinériu ropy.
09 - Kotly, nástroje na kontrolu teplárenských pecí.
11 - Zariadenia na úpravu vody; ohrievače vody; kúrenie teplovodné, ohrev vody (bojler); zariadenia na ohrev vody, kúrenie teplovodné; ohrievače; ohrievače vody, zariadenia na horúcovodné kúrenie, chladiace zariadenia na chladenie vody, zariadenia na teplovodné kúrenie, teplovodné vykurovacie zariadenia, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, teplovzdušné zariadenia, výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie telesá do automobilov, vykurovacie telesá, teplovodné vykurovacie zariadenia.
37 - Pranie alebo čistenie, čistenie, protihrdzová úprava, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení.
40 - Úprava vody, prenájom vykurovacích zariadení, spracovanie ropy, rafinácia; zmena energetických väzieb - síl medzi molekulami a v molekule kvapalín a plynov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  REXCIT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Grega Samuel; Mukačevská 10, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  10.08.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.08.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1359-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1359-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.08.2010 Type Delivered
2 všeobecný referátnik 12.08.2010 Type Sent document
3 Žiadosť o informáciu 12.08.2010 Type Delivered
4 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.09.2010 Type Delivered
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2010 Type Payment
6 výsledok rešerše 12.11.2010 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2010 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.12.2019 Type Delivered
10 Oznámenie inde neuvedené 15.05.2020 Type Delivered
POZ 1359-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku