Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1351-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227153 
(151)  Dátum zápisu  19.02.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.09.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1351-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.04.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 25, 26 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Ihlice na kravaty; spony na kravaty; kazety na šperky; manžetové gombíky; hodinky; hodiny.
25 - Kravaty; košele; kostýmy; obleky; spodná bielizeň; bundy; čiapky; kabáty; manžety; oblečenie; obuv; opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pánske spodky; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; saká; šatky; šály; šaty; svetre; tielka; tričká; vesty; vlnené šály; župany; vreckovka (ozdobná časť oblečenia); vrchné ošatenie; motýliky na pánske košele.
26 - Háčiky (galantérny tovar); ozdobné spony; nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov; parochne; patentové gombíky; upínadlá na traky; zipsové uzávery na tašky a vrecká; značky na bielizeň a šatstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sabo Branislav; Dlhá 375/48, 971 01 Prievidza; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2009 11/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.04.2010 04/2010 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 02/2020 ND3M
 
POZ 1351-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1351-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2009 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.09.2009 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.09.2009 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2009 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.09.2009 Typ Interné listy
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.09.2009 Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 29.09.2009 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 04.02.2010 Typ Doručené
6a Plná moc 04.02.2010 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 10.02.2010 Typ Odoslané
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 16.02.2010 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2010 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2019 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.09.2019 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.10.2019 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 05.12.2019 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 05.12.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.12.2019 Typ Odoslané
POZ 1351-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.02.2010 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku