Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1346-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1346-2019 
(220)  Application Date  20.06.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2019 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  33 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Destilované nápoje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.03.22, 05.11.15, 03.07.01, 03.07.24, 03.07.16, 06.19.09, 06.01.02, 25.01.94, 25.01.96, 26.01.15, 26.04.24, 26.04.09, 26.07.05, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.02, 27.05.15, 25.07.03, 09.01.09, 29.01.13, 29.01.03, 29.01.07, 29.01.06 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  svetlo zelená, biela, svetlo hnedá, čierna, šedá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Saber s.r.o.; Pestovateľská 19 , 977 01 Brezno; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1346-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1346-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 20.06.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.08.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Type Delivered
6 výsledok rešerše 24.09.2019 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2019 Type Internal Letter
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.02.2020 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 05.02.2020 Type Delivered
8b Sprievodný list 05.02.2020 Type Delivered
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.02.2020 Type Delivered
9a Plná moc 06.02.2020 Type Delivered
9b Príloha inde neuvedená 06.02.2020 Type Delivered
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.02.2020 Type Payment
11 výzva na doplnenie podania námietok 25.02.2020 Type Sent document
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.04.2020 Type Delivered
12a Sprievodný list 22.04.2020 Type Delivered
13 prvé predĺženie lehoty 24.04.2020 Type Sent document
14 Doplnenie námietok 18.06.2020 Type Delivered
14a Príloha inde neuvedená 18.06.2020 Type Delivered
15 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.06.2020 Type Sent document
16 Vyjadrenie k námietkam 27.08.2020 Type Delivered
16a Sprievodný list 27.08.2020 Type Delivered
16b Príloha inde neuvedená 27.08.2020 Type Delivered
16c Osvedčovacia doložka 27.08.2020 Type Delivered
16d Plná moc 27.08.2020 Type Delivered
17 Vyjadrenie k námietkam 31.08.2020 Type Delivered
17a Výpis z obchodného registra 31.08.2020 Type Delivered
17b Plná moc 31.08.2020 Type Delivered
18 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 20.01.2021 Type Sent document
19 Podanie rozkladu 04.03.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 04.03.2021 Type Delivered
20 Odôvodnenie rozkladu 31.03.2021 Type Delivered
20a Sprievodný list 31.03.2021 Type Delivered
21 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.04.2021 Type Sent document
22 predkladacia správa k rozkladu 08.04.2021 Type Internal Letter
23 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.04.2021 Type Sent document
POZ 1346-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku