Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1343-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1343-2021 
(220)  Application Date  12.05.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.06.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 11, 13 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Delostrelecké teleskopické zameriavače; termovízne kamery; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); lasery (nie na lekárske použitie); monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie ); skúšobné prístroje (nie na lekárske použitie ); zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; videokamery; televízne prijímače; detektory infračerveného žiarenia; okuliare proti oslepeniu svetlom; binokulárne ďalekohľady; indikátory teploty; teleskopy; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; fototelegrafické prístroje; telemetre, optické diaľkomery; zväčšovacie prístroje (fotografia); okuliare; planografické prístroje; slnečné clony (optika); objektívy (optika); šošovky (optika); okuliarové šošovky; kinematografické kamery; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; optické kondenzory; kontaktné šošovky; kazety na mikroskopové sklíčka; korekčné šošovky (optika); optické prístroje a nástroje; optické disky; epidiaskopy; filtre uv lúčov (fotografovanie); žiarovky do zábleskových prístrojov; hologramy; vytýčky, nivelačné laty (geodetické nástroje); inteligentné náramky (meracie prístroje); elektrické batérie (články); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zvukové nahrávacie zariadenia; mincové mechanizmy na televízne prijímače; prístroje na zaznamenávanie času; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; optické sklo; fotografické hľadáčiky.
11 - Baterky (svietidlá); žiarovky; elektrické žiarovky; elektrické lampy; objímky na svietidlá; žiarivky.
13 - Zameriavacie zrkadlá na pušky; zameriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem ďalekohľadov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.07.06, 27.05.19, 29.01.04, 26.02.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rapier s.r.o.; Nová 118/20, 962 62 Zvolen; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.06.2021 11/2021 BA3M
 
POZ 1343-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1343-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.05.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 12.05.2021 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 12.05.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.05.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 20.05.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.05.2021 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 09.09.2021 Type Delivered
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 09.09.2021 Type Delivered
6b Odôvodnenie námietok 09.09.2021 Type Delivered
6c Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 09.09.2021 Type Delivered
6d Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Type Delivered
6e Plná moc 09.09.2021 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 30.09.2021 Type Sent document
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.10.2021 Type Payment
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 18.10.2021 Type Payment
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.10.2021 Type Sent document
11 Informácia o WIN-WIN Track 19.10.2021 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Type Delivered
12a Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
12b Vyjadrenie k námietkam 25.11.2021 Type Delivered
POZ 1343-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku