Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1340-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229946 
(151)  Dátum zápisu  14.06.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1340-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 24, 25, 27, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Šatky na nosenie dojčiat.
24 - Tkaniny a textilné výrobky; napr. posteľná bielizeň; plachty; obliečky a prikrývky; prikrývadlá; deky nezahrnuté do iných tried; prikrývky a obliečky na vankúše a vankúšiky; cestovné pokrývky; obrusy s výnimkou papierových; textilné obrúsky; jednorazové stolové obrusy a prestierania (naperóny) s výnimkou papierových; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textílie pre kúpeľne s výnimkou odevov; filtračné textilné materiály; textilné pokrývky na záchodové dosky; vlajky s výnimkou papierových; hune s výnimkou kožušinových a s výnimkou odevov; textilné vreckovky, textilné visačky a vinety; podšívky nepatriace do iných tried; textilné látky na spodnú bielizeň; bytový textil; textilné prestieranie; závesy nezahrnuté v iných triedach; kúpeľňové závesy z textilných alebo plastových materiálov; nábytkové tkaniny.
25 - Odevy; pokrývky hlavy, zahŕňajúce napr. čiapky; čelenky; textilné rukavice; umývacie a umývateľné rukavice; viazanky; zástery; chňapky; košele; tričká; obleky; šaty; nohavice; sukne; saká; vesty; kabáty; blúzky; závoje; spodnú bielizeň; spodničky, vrchné ošatenie; zavinovačky (odevy); kombinézy (oblečenie); bundy; kapucne; legínsy; plavky; kúpacie oblečenie; ponožky; pančuchy; pančucháče; výbavy pre novorodencov a deti (oblečenie); dojčenská bielizeň a textil s výnimkou šatiek na nosenie dojčiat; pyžamá; šály; šatky; zástery.
27 - Rohožky do kúpeľne.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými textilnými výrobkami v triedach 18, 24, 25 a 27; pomoc pri vedení obchodnej činnosti; marketing; obchodné poradenstvo; organizovanie a uzatváranie obchodných transakcií pre iných; organizovanie kontraktov na nákup a predaj tovaru v oblasti textilu a textilných výrobkov; reklama a marketing prostredníctvom internetu; prevádzkovanie virtuálnych obchodných stredísk na internete v oblasti textilu a textilných výrobkov, najmä elektronické prijímanie objednávok tovaru a organizovanie predaja. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.05.06, 02.05.23, 04.01.02, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dita výrobní družstvo ivalidů; Stránského 2510, 390 34 Tábor; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  06.08.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.08.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2011 03/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2011 08/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 28.04.2021 08/2021 MA3M
 
POZ 1340-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1340-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.08.2010 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2010 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 09.08.2010 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2010 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2010 Typ Platba
5 Plná moc 01.11.2010 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 17.12.2010 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.12.2010 Typ Odoslané
8 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.01.2011 Typ Platba
9 Odpoveď na správu úradu 17.01.2011 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.01.2011 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 21.01.2011 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.12.2019 Typ Doručené
POZ 1340-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku