Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1339-2004
(111)  Trademark Number  210218 
(151)  Registration Date  08.07.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.04.2014 
(210)  Application Number  1339-2004 
(220)  Application Date  26.04.2004 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.04.2005 
(450)  Publication of Registration Date  06.10.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérii a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ROČNÉ OBDOBIA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanova 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.04.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2005 04/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.10.2005 10/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 1339-2004
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1339-2004
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2004 Type Delivered
1a Plná moc 26.04.2004 Type Delivered
2 Žiadosť o opravu 06.05.2004 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.05.2004 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2004 Type Payment
5 výsledok rešerše 01.02.2005 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2005 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2005 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
8a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
8b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
9 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2014 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2014 Type Delivered
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2014 Type Payment
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.04.2014 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
16a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2021 Type Sent document
POZ 1339-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2014 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku