Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1338-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1338-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); stolové vody; fľašková pitná voda; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; ochutené vody (nápoje); ochutené sýtené nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; limonády; sóda; sódová voda (sifón); lítiová voda; izotonické nápoje; energetické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; šerbety (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny; likéry; víno; rum; vodka; whisky; aperitívy; džin; koktaily; medovina; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholové extrakty (tinktúry); anízový likér; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); arak; alkoholické nápoje z cukrovej trstiny; alkoholické nápoje z ryže; alkoholické výťažky z ovocia; griotka; horké likéry; liehové esencie; mätový likér; obilninové destilované alkoholické nápoje; saké; vodnár (matolinové víno); vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); absint; alkoholické energetické nápoje; alkoholické punče; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov; alkoholický vaječný likér; baijiu (čínsky destilovaný alkoholický nápoj); cachaça (brazílsky alkoholický nápoj); čínsky cirokový destilát (gao liang jiu); kórejské destilované liehoviny (soju); miešaná čínska liehovina (wujiapie-jiou); náhradky saké; nira (alkoholický nápoj z cukrovej trstiny); rumové nápoje; povzbudzujúci likér obsahujúci výťažky z hada mamuši (mamushi-zake); povzbudzujúci likér s príchuťou výťažkov z ihličia borovice (matsuba-zake); povzbudzujúci likér s príchuťou výťažkov z japonskej slivky (umeshu); shochu (liehoviny); sangria; vermút; vínny punč; šumivé víno; višňovica; výťažky z liehovín.
43 - Bary (služby); kaviarne; čajovne; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; poskytovanie pozemkov pre kempingy; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 27.05.09, 27.99.12, 25.01.10, 05.13.01, 27.05.02, 05.05.20, 05.03.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pócs Roman; Hradská 54, 821 07 Bratislava-Vrakuňa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.08.2021 16/2021 BA3M
 
POZ 1338-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1338-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.06.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2021 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 11.11.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 11.11.2021 Typ Doručené
8d Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 26.11.2021 Typ Odoslané
10 výzva na doplnenie podania námietok 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1338-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku