Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1337-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  230419 
(151)  Dátum zápisu  16.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1337-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky patriace do triedy 16, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu patriace do triedy 16, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
29 - Bujóny, vývary, prípravky na vývary, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné bylinky nie ako chuťové prísady, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny patriace do triedy 29, arašidy (spracované), bravčová masť, džemy, hrach (konzervovaný), zemiakové hranolčeky, sušené hrozienka, hydina (nie živá), jedlé oleje a tuky, jogurt, konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, kyslá kapusta, zemiakové lupienky, margarín, marmeláda, maslo, mlieko, mliečne výrobky, mrazené ovocie a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sardinky.
30 - Čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, cukríky, jemné pečivo, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, pastilky (cukríky), bonbóny, karamelky (cukríky), fondán, ovocné želé (cukrovinky), komprimáty (cukríky), mentolové cukríky, čokoládové a nečokoládové tyčinky a keksy, koláčiky, müsli, čokoládové nápoje, perníky, medovníky, pralinky, puding, sladké drievka (cukrovinky), sušienky, torty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzlina, mrazené krémy (zmrzliny), nanuky, drene, cukrovinky, mrazené smotanové krémy (zmrzliny), mrazené drene, vodové nanuky, jogurtová zmrzlina; šerbet (zmrzlinový nápoj); zmrzlinové poháre; žuvačky nie na lekárske použitie, pekárenské droždie, kvasnice, prášok do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všetkých druhov s výnimkou diabetického chleba, pečivo (rožky), sucháre, oblátky, keksy, biskvity, sladké a slané žemle, koláče s plnkou, krekery (slané pečivo), palacinky, piškóty, pirohy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové cesto, obilninové lupienky a vločky, vločky (kukuričné), makaróny, maslové a tukové cesto, potravinárska múka, výrobky z múky, prípravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, pšeničná múka (vyrážková), chuťové prísady, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na báze obilnín patriace do tejto triedy, ryža a výrobky z ryže nezahrnuté v iných triedach, potravinové expandované a extrudované výrobky nezahrnuté v iných triedach, aromatické prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie), marináda (chuťové prísady), potravinové extrakty patriace do triedy 30, korenie, koreniny, zmes korenín, konzervačná soľ, príchute (arómy), jedlá soľ, cukor, ochutená kuchynská soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka, paradajková omáčka, ocot.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä s tovarmi zatriedenými v triedach 16, 29 a 30, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi, potravinami a papiernickým tovarom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.02, 26.02.05, 26.04.06, 26.04.24, 26.11.13, 27.05.11, 27.05.22, 29.01.01, 29.01.02, 27.99.03, 27.99.02, 27.99.01 
(540) Vyjadrenie