Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1325-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  238430 
(151)  Dátum zápisu  12.11.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1325-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  501434 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2013 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, parafarmaceutické a veterinárne; vitamíny a minerály a stopové prvky; diétne a nutričné prípravky a liečivá; medicinálne sirupy; výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov; potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami; vitamínové prípravky; vitamíny a multivitamínové preparáty; minerály a multiminerálové preparáty; liečivé bylinné čaje; liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami; dietetické látky upravené na lekárske účely; minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely; diétne potraviny upravené na lekárske účely; doplnky výživové na lekárske účely; bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely; balzamy a krémy a masti na lekárske účely; chemické prípravky na lekárske účely; liečivé oleje; oleje na lekárske účely; tuky na lekárske účely; liečivé soli; tinktúry na lekárske účely; liečivé bylinné výťažky alebo sirupy; vitamínové a minerálne výživové doplnky vo forme koncentrátov; proteínové koncentráty ako výživové doplnky k potravinám; droždie na farmaceutické účely; potravinové doplnky s liečebnými účinkami; výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako rozpustná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru – všetko v rámci tejto triedy; potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; proteínové výživové doplnky; proteínové výrobky a prípravky na výživu patriace do tejto triedy (potravinové doplnky); doplnky výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom.
29 - Jedlá želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu patriace do tejto triedy; jedlé tuky; jedlé oleje; extrakty z chalúh ako výživa; výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, stopových prvkov alebo cukru – všetko v rámci tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Locomotive 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2014 08/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 01/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 1325-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1325-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 26.07.2013 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.08.2013 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.08.2013 Typ Doručené
2b Doklad o práve prednosti 07.08.2013 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.08.2013 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2013 Typ Platba
5 výsledok rešerše 24.09.2013 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.2013 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.02.2014 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 20.02.2014 Typ Doručené
8a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.02.2014 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.04.2014 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 16.06.2014 Typ Doručené
10a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.06.2014 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2014 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
15 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1325-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku