Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 132-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  132-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.01.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  552282 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2018 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 07, 21, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel typu rozpúšťadlá; emulzie; emulgátory.
03 - Čistiace prípravky na použitie vo výrobných procesoch; čistiace prípravky s deodorizujicími vlastnosťami na použitie vo výrobných procesoch; čistiace prípravky s antibakteriálnymi vlastnosťami na použitie vo výrobných procesoch; autokozmetika; čistiace prípravky; tekuté čistiace prípravky; žieravé čistiace prípravky; penové čistiace prípravky; čistiace prípravky na ruky; čistiace prípravky na kovy; čistiace prípravky na vozidlá; čistiace prípravky na rúry; čistiace prípravky na automobily; čistiace prípravky na toalety; obrúsky obsahujúce čistiace prípravky; čistiace prípravky v prášku; automobilové leštiace vosky; čistiace prípravky a vonné prípravky; leštiace vosky.
07 - Prenosné elektrické nástroje; vysokotlakové čistiace stroje príslušenstvo vysokotlakových čistiacich strojov; náhradné diely vysokotlakových čistiacich strojov; samohybné zametacie stroje; príslušenstvo a náhradné diely samohybných zametacích strojov; vysávače; príslušenstvo a náhradné diely vysávačov; centrálne vysávače; robotické vysávače; elektrické vysávače; domáce vysávače; tyčové vysávače; bezšnúrové vysávače; vysávače na kvapaliny; elektrické ručné vysávače; vysávače do auta; vrecká do vysávačov; kefové hubice na vysávače; elektrické domáce vysávače; vysávače na dobíjacie batérie; elektrické vysávače na koberce; vysokotlakové čerpadlá; vysokotlakové čerpadlá do umývacích zariadení; vysokotlakové čistiace stroje; kombinované umývacie a kefovacie stroje; stroje na zametanie a vysávanie, na čistenie, umývanie a pranie; parné čistiace stroje; parné čistiace stroje pre domácnosť; leštiace kotúče používané s elektrickými leštičkou na podlahu; dávkovače tekutých saponátov (časti strojov); leštiace kotúče (časti strojov); priemyselné čistiace stroje (leštičky); elektrické leštičky na podlahy; elektrické leštičky na parkety; elektrické leštičky na leštenie áut; batériové leštičky na leštenie áut; náhradné diely a príslušenstvo elektrických leštičiek.
21 - Leštičky na vosk (nie elektrické); kefy; materiály na výrobu kief; dávkovače mydla; dávkovače tekutého mydla; dávkovače mydla na ruky; dávkovače tekutého mydla (pre domáce použitie); kozmetické a toaletné pomôcky a potreby do kúpeľne; zásobníky na papierové utierky; stierky (kuchynské náradie); plastové vedierka; vedierka na mopy; vedierka do kúpeľne; vedierka s kolieskami; vedrá s košom na žmýkanie mopu; vedierka na použitie v domácnosti; rúčky na metly; metly; plastové násady na kefy; špongie; držiaky na špongie; čistiace potreby; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar).
37 - Opravy vysávačov; opravy strojov; opravy priemyselných strojov; leštenie automobilov; opravy alebo údržba vybavenia benzínových čerpacích staníc; prenájom čistiacich a umývacích strojov a zariadení; prenájom strojov a zariadení na čistenie, umývanie a sušenie; prenájom čistiacich strojov; prenájom strojov na čistenie; prenájom priemyselných čistiacich strojov; prenájom cestných zametacích strojov; prenájom strojov na čistenie kobercov; prenájom strojov na čistenie podláh; prenájom strojov na čistenie čalúneného nábytku.
39 - Doprava; doručovanie tovarov; expedície výrobkov; doprava, preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.02, 29.01.01, 29.01.96, 27.05.15, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stanislav Mikoláš ECOSERVIS spol. s r.o.; Toužimská 720, 199 00 Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 132-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 132-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.01.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.01.2019 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 24.01.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.01.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.02.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.05.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.06.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 29.07.2019 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 29.07.2019 Typ Doručené
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 21.11.2019 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 02.12.2019 Typ Odoslané
POZ 132-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku