Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1314-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1314-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky.
29 - Želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlieko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary; prípravky na vývary (bujóny); lecitín na prípravu jedál.
30 - Cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 25.05.99, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.03, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Pantone 639; Pantone Orange 021; 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bittner Libor, Ing., CSc.; Sídliště Osvobození 651/35, 682 01 Vyškov; CZ;
Vrzal Vladimír, MVDr., CSc.; Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Saxl Jaromír, JUDr. PhDr.; Údolní 567/33, 602 00 Brno; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
 
POZ 1314-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1314-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.06.2019 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 18.06.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 18.06.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 18.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 02.07.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.11.2019 Typ Doručené
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.11.2019 Typ Doručené
6b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.11.2019 Typ Doručené
6c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.11.2019 Typ Doručené
6d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.11.2019 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 04.11.2019 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 04.11.2019 Typ Doručené
6g Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
7 Podanie inde neuvedené 06.11.2019 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 06.11.2019 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 06.11.2019 Typ Doručené
7c Pripomienky proti zápisu označenia do registra 06.11.2019 Typ Doručené
7d Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 19.11.2019 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.11.2019 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.11.2019 Typ Odoslané
11 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 25.11.2019 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 31.01.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12e Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12f Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12g Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12h Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12i Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12j Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12k Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12l Príloha inde neuvedená 31.01.2020 Typ Doručené
12m Sprievodný list 31.01.2020 Typ Doručené
13 Vyjadrenie k námietkam 10.02.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 10.02.2020 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 10.02.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 17.02.2020 Typ Odoslané
15 Podanie inde neuvedené 02.03.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 02.03.2020 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 04.03.2020 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 04.03.2020 Typ Doručené
17a Vyjadrenie k námietkam 04.03.2020 Typ Doručené
18 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 09.03.2020 Typ Odoslané
POZ 1314-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku