Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1312-2013
(111)  Trademark Number  236442 
(151)  Registration Date  17.01.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1312-2013 
(220)  Application Date  19.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické výrobky; vitamíny; potravinové doplnky, výživové doplnky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VENALEX 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zentiva, k.s.; U kabelovny 130/22, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy; CZ 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 2/2020 PC3M
 
POZ 1312-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.07.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2019 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1312-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2013 Type Delivered
Plná moc 22.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.08.2013 Type Payment
výsledok rešerše 30.08.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 30.08.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 04.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 04.12.2019 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2019 Type Payment
Doplnenie materiálov 09.12.2019 Type Delivered
Doklad o prevode 09.12.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 17.01.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Type Delivered
POZ 1312-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 09.01.2020 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Zentiva, k.s. SANOFI
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku