Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1306-2022
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1306-2022 
(220)  Application Date  20.06.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  27.07.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  42 
(511)  List of Classified Goods and Services  42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov; riešenie problémov prostredníctvom diagnostikovania problémov počítačového hardvéru pomocou používania softvéru; navrhovanie a vývoj bezdrôtových zariadení, nástrojov a vybavenia na prenos údajov; navrhovanie a vývoj periférneho vybavenia počítačov; navrhovanie a vývoj počítačových systémov; aktualizovanie a navrhovanie počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj architektúry počítačového hardvéru; vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie počítačového hardvéru na digitálne spracovanie signálu; navrhovanie počítačového hardvéru na kompresiu a dekompresiu multimediálnych obsahov; navrhovanie počítačového hardvéru na premenu dátového a multimediálneho obsahu z a do rôznych protokolov; navrhovanie počítačového hardvéru na spracovanie a distribúciu multimediálneho obsahu; navrhovanie počítačového hardvéru na ukladanie a obnovovanie multimediálnych údajov; navrhovanie periférnych zariadení počítačov; navrhovanie počítačového hardvéru pre výrobné odvetvia; navrhovanie počítačového hardvéru na zákazku; navrhovanie počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom počítačového hardvéru; poradenské a informačné služby súvisiace s navrhovaním a vývojom periférnych zariadení počítačov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.11, 26.11.09, 26.11.11, 29.01.01, 26.11.06, 27.05.09, 26.04.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  REGONIK spol. s r.o.; Jarošova 1, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.07.2022 14/2022 BA3M
 
POZ 1306-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1306-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 20.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 30.06.2022 Type Internal Letter
POZ 1306-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku