Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1305-2003
(111)  Trademark Number  207891 
(151)  Registration Date  09.11.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.05.2013 
(210)  Application Number  1305-2003 
(220)  Application Date  21.05.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.08.2004 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  12 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Pozemné vozidlá, ich časti a príslušenstvá patriace do triedy 12 okrem pneumatík, krytov kolies, bŕzd a ich častí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EVOLUTION 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha; 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410; JP 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.05.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2008 1/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.05.2021 9/2021 TC3M
 
POZ 1305-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2007 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1305-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.05.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2003 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 04.06.2003 Type Sent document
Plná moc 11.06.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 07.04.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 12.05.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 29.10.2007 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2007 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.03.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.03.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.04.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.03.2021 Type Delivered
Plná moc 19.03.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 19.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 19.03.2021 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Type Sent document
Doplnenie materiálov 16.04.2021 Type Delivered
Plná moc 16.04.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Type Delivered
POZ 1305-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.11.2007 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2021 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku