Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1304-2003
(111)  Trademark Number  207457 
(151)  Registration Date  14.10.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.05.2013 
(210)  Application Number  1304-2003 
(220)  Application Date  21.05.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.07.2004 
(450)  Publication of Registration Date  03.01.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výrobky veterinárske, hygienické, výrobky dietetické pre deti a chorých, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, podporné dietetické prostriedky, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  GREENS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Attorney(s)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.05.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 07/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 01/2005 FG3M
3 Čiastočné prevody ochranných známok 04.10.2011 10/2011 PG3M
4 Obnovené ochranné známky 02.12.2013 12/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 1304-2003
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1304-2003
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.05.2003 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.05.2003 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.06.2003 Type Sent document
4 Plná moc 16.06.2003 Type Delivered
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2003 Type Payment
6 Avízo o platbe 04.07.2003 Type Delivered
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2003 Type Delivered
7a Doklad o prevode 11.08.2003 Type Delivered
7b Plná moc 11.08.2003 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 02.09.2003 Type Sent document
9 Oznámenie k poplatkom 16.09.2003 Type Delivered
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 Type Payment
11 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 18.09.2003 Type Sent document
12 výsledok rešerše 07.04.2004 Type Internal Letter
13 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2004 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Type Sent document
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2011 Type Payment
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.06.2011 Type Delivered
16a Doklad o prevode/prechode 22.06.2011 Type Delivered
16b Plná moc 22.06.2011 Type Delivered
16c Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.06.2011 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Type Sent document
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.05.2013 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.07.2013 Type Sent document
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.08.2013 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis prevodu 15.02.2021 Type Delivered
22a Sprievodný list 15.02.2021 Type Delivered
22b Plná moc 15.02.2021 Type Delivered
23 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Type Delivered
23a Doklad o prevode 19.03.2021 Type Delivered
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 25.03.2021 Type Sent document
POZ 1304-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 17.09.2003 PHARMA UNITED INC. Patron General Nutrition
2 Prevod majiteľa 25.03.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. PHARMA UNITED INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2021 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku