Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1302-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1302-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných veľtrhov; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; veľkoobchodné služby so strojmi a technikou.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácie, údržba a opravy strojov.
39 - Prenájom vozidiel; prenájom traktorov.
44 - Prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; prenájom stavebných strojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.24, 26.05.22, 27.07.24, 27.05.19, 29.01.01, 26.05.02 
(540) Vyjadrenie