Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1294-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236439 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1294-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervované a sušené ovocie a zelenina (hrozienka, sultánky, ríbezle), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), datle, orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov a tvarov (lupienky, chrumky, tyčinky, vločky, hranolčeky); ovocné zmrzliny, zmrazené ovocie, ovocné lupienky, ovocné želé, občerstvenie na báze ovocia, džemy, zázvorový džem, marmeláda, arašidové maslo, kompóty, nátierky na krajce chleba (lieskové alebo nugátové, alebo vanilkové, alebo s inou príchuťou), jedlé oleje a tuky.
30 - Kakaové výrobky, vanilkové výrobky, pšeničná múka, múka na potraviny, múka a prípravky vyrobené z cereálií (okrem potravy pre zvieratá), cereálne tyčinky, občerstvenie na báze cereálií, cereálie pripravené na ľudskú spotrebu (ovsené vločky a vločky pripravené z ostatných obilnín), pražené kukuričné vločky, pukance, potraviny z múky, pripravené pekárske zmesi na chlieb; koláče, drobné pekárske výrobky, dolky, cesto na koláče, prášok do pečiva, jedlé ozdoby na koláče, ryžové koláčiky, občerstvenie na báze ryže, príchute do koláčov, chlieb, žemle, strúhanka, výrobky z chleba všetkých typov (lupienky, chrumky, tyčinky), rožky, oplátky, oplátkové trubičky plnené lieskovým alebo nugátovým, alebo kakaovým krémom, alebo vanilkou, piškótové rolády, sladké rožky, magdalénky, trvanlivé záviny, jemné pečivo, sušienky, sladké pečivo a cukrárske výrobky, orieškové cukrovinky, kakaová alebo čokoládová zložka, čokoládová (poleva), plátková a plnená čokoláda, čokoláda plnená orechmi a/alebo cereálnymi výrobkami, a/alebo ovocím a ryžou, pralinky, marcipán. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.15.01, 27.05.12, 27.05.22, 29.01.01, 26.01.24, 27.05.24, 27.07.03, 27.07.11, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mondelez Hellas S.A.; 19-21 Aristotelous Street, 14451 Metamorfosi Attiki; GR 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.05.2022 9/2022 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 1294-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 166,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2022 15,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1294-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc Typ Doručené
Vyjadrenie označenia Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 09.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 16.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 16.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 16.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.03.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 21.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.11.2022 Typ Doručené
POZ 1294-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.04.2022 CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (Chipita S.A.)
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2022 ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
3 Prevod majiteľa 26.10.2022 Mondelez Hellas S.A. CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.)
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2022 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku