Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1285-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203843 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1285-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 18, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Krém a prípravky na ošetrenie obuvi.
18 - Kožená galantéria, dáždniky, kožené doplnky.
25 - Obuv, pančuchový tovar, ponožky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROSTYLE, spol. s r. o.; Obchodná 72, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 06/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1285-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1285-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.04.2002 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2002 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 02.05.2002 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.03.2003 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.04.2003 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.12.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.01.2012 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2012 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2012 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.09.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.09.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.09.2021 Typ Odoslané
12a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1285-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku