Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1281-2013
(111)  Trademark Number  236951 
(151)  Registration Date  12.03.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.07.2023 
(210)  Application Number  1281-2013 
(220)  Application Date  22.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2013 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky, humánne a veterinárne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, liečebné výrobky na liečebné účely a zdravotnícku starostlivosť patriacu do triedy 5, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, fungicídne, insekticídne a dezinfekčné prípravky, baktericídne prípravky určené na vnútorné použitie ako lieky patriace do triedy 5, prípravky posilňujúce a dietetické, výživové doplnky na lekárske účely.
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SULCEF 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MEDOCHEMIE LTD.; Constantinoupoleos Str. 1-10, P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol; CY 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Janka Šeböková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby; Na kopci 27, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.07.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1281-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2013 166,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.01.2018 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1281-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 23.09.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.12.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 15.12.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.12.2017 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 09.01.2018 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.01.2018 Type Payment
Oznámenie inde neuvedené 12.02.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 12.02.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.08.2021 Type Delivered
Plná moc 23.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 23.08.2021 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 24.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 24.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 24.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 26.10.2022 Type Delivered
Plná moc 26.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 26.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 26.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Type Sent document
POZ 1281-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.03.2018 Ing. Eva Matúšková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby Ružička Csekes s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2021 Mgr. Janka Šeböková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby Ing. Eva Matúšková, MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku