Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1278-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237372 
(151)  Dátum zápisu  20.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1278-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Posteľná bielizeň; prikrývky, paplóny, periny; obliečky na paplóny, periny a vankúše; plachty.
35 - Reklama; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 24 tohto zoznamu, aj prostredníctvom internetu.
40 - Šitie posteľnej bielizne, prikrývok, paplónov, perín, vankúšov, obliečok a plachiet. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.20, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571) </