Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1277-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1277-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 25, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; mydlá; rúže; prípravky na líčenie; vlasové vody; farby na vlasy; farebné tónovače na vlasy; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; odličovacie prípravky; kozmetické pleťové vody; toaletné prípravky; umelé nechty; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; laky na vlasy; puzdrá na rúže; odlakovače na nechty; kozmetické toniká.
25 - Odevy.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; služby vizážistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Milujem byt ženou! Ikens beauty 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Erika Piknová; Dúbravčická 3619/1A, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Volek Tomáš, JUDr.; Kapitulská 6, Trnava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1277-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 16.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1277-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 15.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 15.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1277-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku