Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1277-2017
(111)  Trademark Number  254724 
(151)  Registration Date  31.03.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  31.03.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1277-2017 
(220)  Application Date  23.05.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.10.2017 
(450)  Publication of Registration Date  28.04.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  25 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Spodná bielizeň pohlcujúca pot; cyklistické oblečenie; rukavice; nepremokavé odevy; legíny; športové tričká, dresy; kúpacie čiapky; plavky; športová obuv; čelenky (oblečenie); šatky na krk; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; ponožky pohlcujúce pot. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  09.07.01, 27.05.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Paľa Peter, Ing.; Sama Chalupku 541, 027 43 Nižná; SK 
(740)  Attorney(s)  BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.; Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.05.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2017 10/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 28.04.2021 08/2021 FH3M
 
POZ 1277-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1277-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.05.2017 Type Delivered
1a Plná moc 23.05.2017 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 23.05.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.05.2017 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2017 Type Payment
4 výsledok rešerše 05.09.2017 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2017 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.11.2017 Type Delivered
6a Plná moc 15.11.2017 Type Delivered
6b Plná moc 15.11.2017 Type Delivered
6c Príloha inde neuvedená 15.11.2017 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 18.01.2018 Type Sent document
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 24.01.2018 Type Payment
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.02.2018 Type Sent document
10 Vyjadrenie k námietkam 16.04.2018 Type Delivered
10a Sprievodný list 16.04.2018 Type Delivered
11 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 11.09.2018 Type Sent document
12 Podanie rozkladu 26.10.2018 Type Delivered
12a Sprievodný list 26.10.2018 Type Delivered
13 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 06.11.2018 Type Sent document
14 predkladacia správa k rozkladu 06.11.2018 Type Internal Letter
15 všeobecný referátnik 08.01.2019 Type Sent document
16 Podanie rozkladu 13.02.2019 Type Delivered
16a Sprievodný list 13.02.2019 Type Delivered
16b Plná moc 13.02.2019 Type Delivered
16c Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Type Delivered
17 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 22.02.2019 Type Sent document
18 predkladacia správa k rozkladu 21.02.2019 Type Internal Letter
19 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.03.2019 Type Sent document
20 Odpoveď na správu úradu 15.05.2019 Type Delivered
20a Vyjadrenie k rozkladu 15.05.2019 Type Delivered
21 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.02.2021 Type Internal Letter
22 protokol o rokovaní komisie 16.02.2021 Type Internal Letter
23 protokol o hlasovaní komisie 19.02.2021 Type Internal Letter
24 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 22.02.2021 Type Sent document
25 pokyn na zápis po zverejnení 24.03.2021 Type Internal Letter
26 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.04.2021 Type Sent document
POZ 1277-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku