Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1275-2022
(111)  Trademark Number  258825 
(151)  Registration Date  02.11.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.11.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1275-2022 
(220)  Application Date  15.06.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  27.07.2022 
(450)  Publication of Registration Date  24.11.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; šilty; čapice; klobúky; šatky; opasky; pánske traky; podväzky; kravaty; manžety (časti odevov); šerpy.
41 - Výchova; vzdelávanie; organizovanie seminárov a školení; kultúrna a zábavná činnosť; vydávanie textov (okrem reklamných). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  29.01.01, 02.01.97, 27.05.17, 26.01.99, 26.11.99 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, oranžová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Dovychovat s.r.o.; Kyjevská 1937/64, 326 00 Plzeň; CZ 
(740)  Attorney(s)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.06.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.07.2022 14/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.11.2022 22/2022 FG3M
 
POZ 1275-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 17.06.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1275-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 15.06.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 15.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 30.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 30.06.2022 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.06.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 06.07.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.11.2022 Type Sent document
POZ 1275-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku