Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1272-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1272-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s nasledovnými tovarmi: chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, biologické prípravky pre priemysel a vedu, prípravky na reguláciu rastu rastlín, hnojivá, prípravky na hnojenie, rašelina (hnojivo), kompost, humus, liadok, maštaľný hnoj, hlina, zeminy na pestovanie, destilovaná voda, štepárske vosky, štepárske tmely na stromy, chemické prípravky na zlepšenie pôdy, chemické prípravky na čistenie vody, chemické prípravky na konzervovanie potravín, chemické prísady do insekticídov, chemické prísady do fungicídov, kyseliny, zásady (chemické látky), soli (chemické prípravky), enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína), chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča, bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie, palivá a materiály na svietenie, sviečky a knôty na svietenie, palivové drevo, drevené uhlie (palivo), drevené brikety, rašelinové brikety (palivo), uhlie (palivo), rašelina (palivo), palivové oleje, koks, vosky (surovina), vosk na svietenie, vazelína na priemyselné použitie, priemyselné oleje, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy, insekticídy, pesticídy, prípravky proti parazitom, prípravky na sterilizáciu pôd, chemické prípravky na ošetrovanie viniča, jedy, kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov, drobný železiarsky tovar, drôt, drôtené pletivo, kovové rebríky, kovové prenosné stavby, kovové altánky (stavebníctvo), kovový stavebný materiál, poľnohospodárske náradie okrem ručného, ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon), poľnohospodárske stroje, kypriče (stroje), vyorávače (stroje), kosačky na trávniky (stroje), krovinorezy (stroje), kultivátory (stroje), drviče odpadu (stroje), čerpadlá, pumpy (stroje), lisy na hrozno, nástroje (časti strojov), čepele (časti strojov), ručné nástroje a náradie (na ručný pohon), záhradné náradie na ručný pohon, hrable, motyky, rýle, lopaty, lopatky na sadenie alebo presádzanie, kosy, kosáky, vidly, čakany, krompáče, kladivá (ručné nástroje), sekery, sekerky, pílky (ručné náradie), štepárske nástroje, nožiarsky tovar, nože, nožnice, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), nástroje na ostrenie, ručné plečky, vyorávače (ručné nástroje), prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon, postrekovače na striekanie insekticídov, prístroje a nástroje na meranie a váženie, grily (prístroje na pečenie), plastové fólie, nie na balenie, nekovové ohybné rúry a hadice, tesniace, výplňové a izolačné materiály, penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary), tašky, slnečníky, nekovové stavebné materiály, drevo (polotovar), kameň, štrk, piesok okrem lejárskeho, hlina, kamenárske výrobky, prenosné stavby (nekovové), nekovové altánky (stavebníctvo), nábytok, záhradný nábytok, bytové zariadenie (dekoračné predmety), stojany na kvety (nábytok), prútený alebo košikársky tovar, nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov, nekovové tyče k rastlinám alebo stromom, drevené alebo plastové rebríky, tesniace uzávery okrem kovových, nekovové fľaškové uzávery, domáce a kuchynské potreby a nádoby, pomôcky na zavlažovanie, polievanie, aranžérske držiaky na kvety a rastliny, kvetináče, ozdobné črepníky (nie papierové), výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, kade, putne, demižóny, fľaše, sklené nádoby, kefárske výrobky, čistiace potreby, nástroje na čistenie na ručný pohon, grily, rošty (potreby na opekanie), stojany na grily, laná a špagáty, siete, vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt, odevy, obuv a pokrývky hlavy, umelé kvety, vence z umelých kvetov, umelé rastliny okrem vianočných stromčekov, umelé vianočné stromčeky, stojany na vianočné stromčeky, poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované), zrná a semená (surové, nespracované), semená na siatie, osivá, sadenice a hľuzy plodín, kvetinové cibule, kvetinové hľuzy, živé rastliny a kvety, vence zo živých kvetov, sušené kvety (na dekoráciu), sušené rastliny na dekoráciu, čerstvé bylinky, stromy, vianočné stromčeky, surová kôra; maloobchodné a veľkoobchodné služby s nasledovnými tovarmi prostredníctvom internetu: chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, biologické prípravky pre priemysel a vedu, prípravky na reguláciu rastu rastlín, hnojivá, prípravky na hnojenie, rašelina (hnojivo), kompost, humus, liadok, maštaľný hnoj, hlina, zeminy na pestovanie, destilovaná voda, štepárske vosky, štepárske tmely na stromy, chemické prípravky na zlepšenie pôdy, chemické prípravky na čistenie vody, chemické prípravky na konzervovanie potravín, chemické prísady do insekticídov, chemické prísady do fungicídov, kyseliny, zásady (chemické látky), soli (chemické prípravky), enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína), chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča, bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie, palivá a materiály na svietenie, sviečky a knôty na svietenie, palivové drevo, drevené uhlie (palivo), drevené brikety, rašelinové brikety (palivo), uhlie (palivo), rašelina (palivo), palivové oleje, koks, vosky (surovina), vosk na svietenie, vazelína na priemyselné použitie, priemyselné oleje, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy, insekticídy, pesticídy, prípravky proti parazitom, prípravky na sterilizáciu pôd, chemické prípravky na ošetrovanie viniča, jedy, kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov, drobný železiarsky tovar, drôt, drôtené pletivo, kovové rebríky, kovové prenosné stavby, kovové altánky (stavebníctvo), kovový stavebný materiál, poľnohospodárske náradie okrem ručného, ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon), poľnohospodárske stroje, kypriče (stroje), vyorávače (stroje), kosačky na trávniky (stroje), krovinorezy (stroje), kultivátory (stroje), drviče odpadu (stroje), čerpadlá, pumpy (stroje), lisy na hrozno, nástroje (časti strojov), čepele (časti strojov), ručné nástroje a náradie (na ručný pohon), záhradné náradie na ručný pohon, hrable, motyky, rýle, lopaty, lopatky na sadenie alebo presádzanie, kosy, kosáky, vidly, čakany, krompáče, kladivá (ručné nástroje), sekery, sekerky, pílky (ručné náradie), štepárske nástroje, nožiarsky tovar, nože, nožnice, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), nástroje na ostrenie, ručné plečky, vyorávače (ručné nástroje), prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon, postrekovače na striekanie insekticídov, prístroje a nástroje na meranie a váženie, grily (prístroje na pečenie), plastové fólie, nie na balenie, nekovové ohybné rúry a hadice, tesniace, výplňové a izolačné materiály, penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary), tašky, slnečníky, nekovové stavebné materiály, drevo (polotovar), kameň, štrk, piesok okrem lejárskeho, hlina, kamenárske výrobky, prenosné stavby (nekovové), nekovové altánky (stavebníctvo), nábytok, záhradný nábytok, bytové zariadenie (dekoračné predmety), stojany na kvety (nábytok), prútený alebo košikársky tovar, nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov, nekovové tyče k rastlinám alebo stromom, drevené alebo plastové rebríky, tesniace uzávery okrem kovových, nekovové fľaškové uzávery, domáce a kuchynské potreby a nádoby, pomôcky na zavlažovanie, polievanie, aranžérske držiaky na kvety a rastliny, kvetináče, ozdobné črepníky (nie papierové), výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, kade, putne, demižóny, fľaše, sklené nádoby, kefárske výrobky, čistiace potreby, nástroje na čistenie na ručný pohon, grily, rošty (potreby na opekanie), stojany na grily, laná a špagáty, siete, vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt, odevy, obuv a pokrývky hlavy, umelé kvety, vence z umelých kvetov, umelé rastliny okrem vianočných stromčekov, umelé vianočné stromčeky, stojany na vianočné stromčeky, poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované), zrná a semená (surové, nespracované), semená na siatie, osivá, sadenice a hľuzy plodín, kvetinové cibule, kvetinové hľuzy, živé rastliny a kvety, vence zo živých kvetov, sušené kvety (na dekoráciu), sušené rastliny na dekoráciu, čerstvé bylinky, stromy, vianočné stromčeky, surová kôra. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZÁHRADKÁR Slovakia s. r. o.; Holubyho 43, 902 01 Pezinok 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 28.04.2021 8/2021 FC3M
 
POZ 1272-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1272-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.06.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.06.2018 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 26.07.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2018 Typ Interné listy
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 20.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 20.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 20.12.2018 Typ Doručené
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 28.12.2018 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 28.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 28.12.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.01.2019 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.01.2019 Typ Doručené
Doplnenie pripomienok 10.01.2019 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 14.01.2019 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 14.01.2019 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 14.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie k pripomienkam 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie k pripomienkam 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.05.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 30.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 30.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 01.08.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.08.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 08.02.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.06.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.06.2021 Typ Odoslané
POZ 1272-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku