Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1270-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207447 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1270-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 17, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Disperzné lepidlá na dlaždičky, lepidlá na báze epoxidovej živice; chemické prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky pre stavebníctvo (pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede); lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na kachličky a dlaždičky; lepidlá na izolačné dosky, silikóny.
17 - Tesniace škárovacie tmely; tesniaci a izolačný materiál; izolačné prostriedky, najmä izolácia na báze epoxidovej živice; tesniace hmoty; izolačná omietka; nekovové dosky na stavebné účely, najmä izolačné dosky na fasády.
19 - Stavebné materiály nekovové; cement; tenkovrstvové a strednevrstvové malty; zmesi zo sadry a/alebo piesku, a/alebo cementu, a/alebo prísad, všetky uvedené zmesi na stavebné účely; malta, škárovacie hmoty, najmä silikónový kaučuk na vyplnenie a elastické utesnenie dilatačných škár a stykových škár; betón, omietka (omietacie prostriedky). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 26.04.07, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie