Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1269-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237162 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1269-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Digitálne fotorámiky, magnety (dekorácia), podložky pod myš, obaly na notebooky, tašky na notebooky, USB kľúče, vreckové kalkulačky, šnúrky na mobilné telefóny a okuliare; obaly na CD; puzdrá na okuliare; puzdrá na mobily.
14 - Hodiny, hodinky, budíky, náramkové hodinky, spony na kravaty, medaily, plakety, pamätné mince, prívesky na kľúče (bižutéria).
16 - Tlačené publikácie, časopisy, brožúry, formuláre (tlačoviny), letáky, prospekty, propagačné a informačné materiály, plagáty, pútače z papiera alebo lepenky, bannery, knihy, záložky do kníh, albumy, kalendáre, diáre, vizitkáre, poznámkové zošity a bloky, útržkové bloky, bloky listových papierov, nálepky na kancelárske použitie, samolepky (papiernický tovar), etikety s výnimkou textilných, živicové etikety a nálepky, autoplakety, ceruzky, mechanické ceruzky, pastelky, perá, plniace a guľôčkové perá, písacie potreby, písacie súpravy (papiernický tovar), podložky na písanie, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, gumy na gumovanie, pravítka, kancelárske štipce, nože na papier (kancelárske potreby), pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stojany na fotografie, hárky papiera, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie, spisové obaly (papiernický tovar), obálky na dokumenty (kancelárske potreby), obaly na doklady a dokumenty, papierové vlajky a zástavy, papierové členské preukazy; pohľadnice; papierové blahoželania; grafické zobrazenia, poštové známky, puzdrá na pasy, puzdrá na perá, puzdrá na písacie potreby.
18 - Cestovné tašky, cestovné kufre, cestovné obaly na odevy, tašky na toaletné potreby, kabely a kabelky, kufríky, aktovky, tašky na dokumenty, nákupné tašky, športové tašky, tašky na opasok, batohy, plecniaky, vaky, ruksaky, peňaženky, kľúčenky, plážové tašky, dáždniky, slnečníky; puzdrá na navštívenky.
20 - Reklamné nafukovacie predmety, nafukovacie vankúše a podložky nie na lekárske účely, plastové držiaky na poznávacie značky; predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plážové podložky.
21 - Hrnčeky, šálky, termosky, termohrnčeky, cestovné fľaše, otvárače na fľaše, výrobky z krištáľového skla; porcelánové, keramické alebo sklenené ozdoby, dekorácie a iné predmety nezahrnuté v iných triedach.
24 - Cestovné deky, textilné uteráky a osušky, vlajky s výnimkou papierových.
25 - Športové tričká, tričká, košele, košele s krátkym rukávom, polokošele, mikiny, vrchné ošatenie, bundy, vetrovky, vesty, bezpečnostné vesty, nohavice, dresy, čiapky, čiapky so šiltom, klobúky, kravaty, šatky, šály, opasky (časti odevov), župany, plážová obuv.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); výšivky (galantéria), ozdobné spony, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; odznaky na puzdrá s výnimkou odznakov z drahých kovov.
38 - Elektronická pošta, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača vrátane internetu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov a iných vzdelávacích aktivít, organizovanie športových podujatí a súťaží, plesov a iných spoločensko-kultúrnych podujatí, vydávanie časopisov v elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.03, 01.01.99, 01.05.01, 01.05.15, 01.17.02, 26.01.04, 27.01.12, 02.07.05, 29.01.04, 24.03.07 
(540) Vyjadrenie