Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1264-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236657 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1264-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 11, 18, 19, 20, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové pánty, závesy; kovové skrinky, škatule; kovové čapy; kovové držadlá, kľučky; kovové kľučky dverí; kovanie na nábytok; háčiky (železiarsky tovar); kovové okná; kovové dvere; kovové tyče; kovové uväzovacie drôty; kovové časti nábytku patriace do triedy 6.
07 - Drviče, elektrické kuchynské stroje, elektrické kuchynské roboty.
11 - Drezy; umývadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; odparovače, kuchynské odsávače; elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; kúpeľňové vane; osvetľovacie prístroje a zariadenia; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); elektrické lampy; stropné svetlá; žiarovky; zariadenia na varenie a tepelnú kuchynskú úpravu potravín; iné príslušenstvo kuchyne a kúpeľne patriace do triedy 11.
18 - Kožené obloženia nábytku.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; dvere s výnimkou kovových; drevené dlážky; okná s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového; stavby s výnimkou kovových.
20 - Nábytok; drevené časti nábytku; regály; dvierka na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety); nekovové skrinky na mäso; rámy; zrkadlá; kolíky; kuchynské doplnky a výrobky z dreva, korku, ratanu, tŕstia, bambusu, jantáru, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, jantáru, perleti, morskej peny, buničiny a z náhrad týchto hmôt (pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach).
21 - Potreby na varenie a pečenie okrem elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby; kuchynský riad; nádoby na použitie v domácnosti alebo kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené sochy a umelecké predmety; sklo okrem stavebného; sklo; sklené nádoby; iné príslušenstvo kuchyne a domácnosti patriace do triedy 21, všetko v rámci tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  dumpi 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šimek Jiří; Vršovická 1525/1D, 251 01 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Csenky Matej, JUDr.; Dolné Bašty 2, 917 01 Trnava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
 
POZ 1264-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2013 234,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1264-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.07.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 27.09.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
POZ 1264-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku