Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1264-2013
(111)  Trademark Number  236657 
(151)  Registration Date  12.02.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1264-2013 
(220)  Application Date  19.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 07, 11, 18, 19, 20, 21 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové pánty, závesy; kovové skrinky, škatule; kovové čapy; kovové držadlá, kľučky; kovové kľučky dverí; kovanie na nábytok; háčiky (železiarsky tovar); kovové okná; kovové dvere; kovové tyče; kovové uväzovacie drôty; kovové časti nábytku patriace do triedy 6.
07 - Drviče, elektrické kuchynské stroje, elektrické kuchynské roboty.
11 - Drezy; umývadlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; odparovače, kuchynské odsávače; elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; kúpeľňové vane; osvetľovacie prístroje a zariadenia; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); elektrické lampy; stropné svetlá; žiarovky; zariadenia na varenie a tepelnú kuchynskú úpravu potravín; iné príslušenstvo kuchyne a kúpeľne patriace do triedy 11.
18 - Kožené obloženia nábytku.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; dvere s výnimkou kovových; drevené dlážky; okná s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového; stavby s výnimkou kovových.
20 - Nábytok; drevené časti nábytku; regály; dvierka na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety); nekovové skrinky na mäso; rámy; zrkadlá; kolíky; kuchynské doplnky a výrobky z dreva, korku, ratanu, tŕstia, bambusu, jantáru, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, jantáru, perleti, morskej peny, buničiny a z náhrad týchto hmôt (pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach).
21 - Potreby na varenie a pečenie okrem elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby; kuchynský riad; nádoby na použitie v domácnosti alebo kuchyni; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené sochy a umelecké predmety; sklo okrem stavebného; sklo; sklené nádoby; iné príslušenstvo kuchyne a domácnosti patriace do triedy 21, všetko v rámci tejto triedy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  dumpi 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šimek Jiří; Vršovická 1525/1D, 251 01 Praha 10; CZ 
(740)  Attorney(s)  Csenky Matej, JUDr.; Dolné Bašty 2, 917 01 Trnava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
 
POZ 1264-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2013 234,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1264-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.07.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2013 Type Payment
výsledok rešerše 27.09.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Type Delivered
POZ 1264-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku