Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1259-2013
(111)  Trademark Number  236432 
(151)  Registration Date  17.01.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.07.2023 
(210)  Application Number  1259-2013 
(220)  Application Date  18.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ŠOFO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BUDIŠ a. s.; Budiš ,, 038 23 Dubové; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.08.2014 8/2014 XD3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.04.2018 4/2018 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2019 12/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 22.02.2023 4/2023 ND3M
 
POZ 1259-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 166,00 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 21.05.2014 17,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.01.2023 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1259-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.08.2013 Type Payment
výsledok rešerše 02.08.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 02.08.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Type Sent document
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 17.02.2014 Type Delivered
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 28.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Type Sent document
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 22.05.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 23.06.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.01.2018 Type Delivered
Plná moc 22.01.2018 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 22.01.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.09.2019 Type Delivered
Generálna plná moc 19.09.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 19.09.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.01.2023 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 03.01.2023 Type Delivered
Plná moc 03.01.2023 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.01.2023 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2023 Type Sent document
POZ 1259-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.02.2018 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Slovenské pramene a žriedla, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2019 BUDIŠ a. s. Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku