Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1255-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1255-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  562871 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2020 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace umývacie prostriedky; čistiace roztoky a tekutiny; čistiace krémy a gély; čistiace a vonné prostriedky; univerzálne čistiace prášky; čistiace prostriedky na použitie v domácnosti; čistiace prostriedky na toalety; prípravky na umývanie podláh a povrchov; prípravky na čistenie odpadov; prípravky na čistenie skla; prípravky proti plesniam; antistatické prípravky pre domácnosť; vonné prípravky pre domácnosť; prípravky na osobnú hygienu; mydlá a gély; mydlá na ruky; tekuté mydlá; mydlové gély; umývacie prípravky na ruky; antiperspiračné dezodoranty; antiperspiračné mydlá; sprchové a kúpeľňové prípravky; šampóny a kondicionéry; kondicionéry na vlasy; prípravky na ústnu hygienu; prípravky na starostlivosť o zuby; zubné pasty; pracie prostriedky; chemické pracie prostriedky; čistiace pracie prostriedky; prípravky na umývanie riadu; prášky a gély do umývačiek na umývanie riadu; kozmetické prípravky a parfumérie; kozmetické krémy; kozmetické vody; parfumérie a vonné prípravky; parfumy; dezodoranty a perspiranty; osobné dezodoranty; dezodoračné mydlá; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, oči a nechty; pleťová kozmetika; pleťové a telové krémy; pleťové a telové balzamy; pleťové mlieka; BB krémy; ochranné krémy na kožu; vonné krémy na ruky; hydratačné kozmetické prostriedky; hydratačné gély (kozmetické); oleje a aromatické výťažky; kozmetické súpravy; opaľovacie krémy; oleje a mlieka; prírodná kozmetika; fytokozmetické prípravky.
05 - Antibakteriálne prípravky; antibakteriálne prípravky na ruky; antibakteriálne čistiace prostriedky; antibakteriálne čistiace prípravky na tvár; antibakteriálne gély; antibakteriálne mydlá; aseptické čistiace prípravky; baktericídne prípravky a látky; dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na umývanie rúk; dezinfekčné prostriedky na hygienické účely; dezinfekčné a antiseptické prípravky; dezinfekčné látky na použitie v domácnosti; dezinfekčné obrúsky a tampóny; dezinfekčné mydlá; hygienické prípravky a výrobky; hygienické lubrikanty; krémy na starostlivosť o pleť na liečebné použitie; krémy na ruky na lekárske použitie; liečebné a dezinfekčné mydlá a čistiace prípravky; umývacie dezinfekčné prípravky (iné ako mydlá); umývacie prípravky na ruky s liečebnými účinkami; absorpčné hygienické výrobky na osobnú hygienu; telové gély na farmaceutické účely; chemické prostriedky proti plesniam; fungicídne prípravky; fungicídy na použitie v domácnosti; germicídy; prípravky na dezodoráciu a čistenie vzduchu; WC dezodoranty; dezodoranty do hygienických toaletných nádob; dezodoranty na obuv.
35 - Reklama; propagácia; marketing; sprostredkovanie predaja vyššie uvedených výrobkov v triedach 3 a 5. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NOVIRAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jirka Lukáš, MUDr.; Zalomená 274/7, 500 02 Hradec Králové; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1255-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1255-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 22.06.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.08.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 07.09.2020 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 07.09.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.10.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 30.10.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 31.12.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 31.12.2020 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.01.2021 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.03.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.03.2021 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.05.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.05.2021 Typ Platba
POZ 1255-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku