Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1253-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1253-2021 
(220)  Application Date  30.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 16, 30, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výživové doplnky a dietetické prípravky; dietetické doplnky obsahujúce vitamíny; potravinové doplnky obsahujúce stopové prvky; minerálne výživné doplnky; vitamínové prípravky; náhrady cukru pre diabetikov; dietetické sladidlá na lekárske účely; potraviny pre diabetikov; doplnky zdravej výživy pre osoby s osobitnými požiadavkami na výživu; výťažky z liečivých rastlín na farmaceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; tekuté potravinové doplnky; potraviny pre lekársky vymedzené diéty; výživové vlákniny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny.
16 - Papier a lepenka; papiernické potreby s lepiacou fóliou; papierové baliace materiály; papierové krabice; papierové alebo lepenkové etikety; lepiace tlačené štítky; plastové obaly.
30 - Sirupy a melasy; prírodné sladidlá; prírodné nízko kalorické sladidlá; prípravky na výrobu sladkostí; cukrovinky; potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; príchute do nápojov; koreniny.
32 - Sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; miešané ovocné džúsy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.01.94, 26.04.06, 26.04.98, 26.04.22, 26.04.15, 27.07.11, 26.04.16, 26.01.17, 26.01.19, 02.09.01, 05.05.19, 05.07.08, 05.07.09, 05.13.01, 08.07.16, 29.01.14, 26.01.20, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, fialová, hnedá, žltá, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HEINZ FOOD a.s.; Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek; CZ 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1253-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1253-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 30.04.2021 Type Delivered
1b Plná moc 30.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.2021 Type Sent document
POZ 1253-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku