Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1253-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1253-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 16, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky a dietetické prípravky; dietetické doplnky obsahujúce vitamíny; potravinové doplnky obsahujúce stopové prvky; minerálne výživné doplnky; vitamínové prípravky; náhrady cukru pre diabetikov; dietetické sladidlá na lekárske účely; potraviny pre diabetikov; doplnky zdravej výživy pre osoby s osobitnými požiadavkami na výživu; výťažky z liečivých rastlín na farmaceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; tekuté potravinové doplnky; potraviny pre lekársky vymedzené diéty; výživové vlákniny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny.
16 - Papier a lepenka; papiernické potreby s lepiacou fóliou; papierové baliace materiály; papierové krabice; papierové alebo lepenkové etikety; lepiace tlačené štítky; plastové obaly.
30 - Sirupy a melasy; prírodné sladidlá; prírodné nízko kalorické sladidlá; prípravky na výrobu sladkostí; cukrovinky; potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; príchute do nápojov; koreniny.
32 - Sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; miešané ovocné džúsy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.94, 26.04.06, 26.04.98, 26.04.22, 26.04.15, 27.07.11, 26.04.16, 26.01.17, 26.01.19, 02.09.01, 05.05.19, 05.07.08, 05.07.09, 05.13.01, 08.07.16, 29.01.14, 26.01.20, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, fialová, hnedá, žltá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HEINZ FOOD a.s.; Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1253-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1253-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 14.05.2021
POZ 1253-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku