Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1248-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1248-2021 
(220)  Application Date  30.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  23.06.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mliečne výrobky; sušené mlieko; mliečne výrobky s vysokým obsahom bielkovín; kyslomliečne výrobky; mlieko; kondenzované mlieko; mliečne dezerty (mliečne výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); kyslé mlieko; nápoje s mliečnymi acidofilnými baktériami; kefír (mliečny nápoj); acidofilné mlieko; nápoje z fermentovaného mlieka; jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); smotanové nápoje (mliečne výrobky); maslo; maslové krémy (mliečne výrobky); syry; smotanové syry; parené syry; údené syry; grilovacie syry; delaktózované syry; tavené syry; hrudkové mliekarenské syry; torty zo syra (mliečne výrobky); syrové pláty; jogurty; jogurtové dezerty (mliečne výrobky); delaktózované jogurty; smotana (mliečne výrobky); smotanové dezerty (mliečne výrobky); créme fraiche (jemne kyslá smotana); smotanové nátierky; syrové nátierky; tvarohové nátierky; jogurtové nátierky; maslové nátierky; delaktózované nátierky; šľahačka; tvarohové výrobky; tvaroh; tvarohy s ovocím; tvarohové dezerty (mliečne výrobky); tvarohové krémy (mliečne výrobky); tvarohové plnky (mliečne výrobky); sójové mlieko (náhradka mlieka); polievky; srvátka; mrazené smotanové krémy (mliečne výrobky); mrazené jogurtové krémy, iné ako mrazené jogurty.
30 - Zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); mrazené cukrovinky na báze mlieka, smotany, tvarohu; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.01.94, 26.04.16, 26.04.22, 27.01.09, 06.07.01, 06.07.02, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá – 2758 C (pantone), oranžová – 172 C (pantone), podklad: krémová – 7401 C 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MILSY a.s.; Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 BA3M
 
POZ 1248-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1248-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 30.04.2021 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.04.2021 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 30.04.2021 Type Delivered
1d Plná moc 30.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2021 Type Sent document
5 výsledok rešerše 21.05.2021 Type Internal Letter
6 Odpoveď na správu úradu 25.05.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 25.05.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2021 Type Internal Letter
POZ 1248-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku