Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1248-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251549 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1248-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 30, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Papierové poháre a taniere.
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; jemné pečivárske výrobky; pečivo; zmrzliny; čokoláda.
43 - Stravovacie služby; rýchle občerstvenie (snackbary). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10, 05.07.02, 05.13.01, 26.01.20, 27.05.13, 27.05.19, 29.01.02, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie