Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1247-2013
(111)  Trademark Number  236655 
(151)  Registration Date  12.02.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1247-2013 
(220)  Application Date  18.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky (kozmetika); oleje na kozmetické účely; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické účely; kozmetické potreby; kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom; tuky na kozmetické účely; pleťové vody na kozmetické účely.
05 - Astmatický čaj; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely.
20 - Výrobky z olivového dreva patriace do tejto triedy.
29 - Jedlé oleje; jedlý olivový olej; konzervované olivy; oriešky spracované; ovocie (kompóty).
30 - Cestoviny; čaj; káva; káva nepražená; koreniny; ľadový čaj; nápoje na báze čajov.
31 - Lieskové oriešky; olejové výlisky.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; brandy, vínovica; destilované nápoje; liehoviny; víno.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 20, 29, 30, 31, 32, 33. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  elia OLIVA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  deko deko s.r.o.; Borovicová 2621/20, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Attorney(s)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
 
POZ 1247-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2013 268,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.10.2013 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1247-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.07.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2013 Type Payment
výsledok rešerše 30.09.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 30.09.2013 Type Internal Letter
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.10.2013 Type Payment
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.10.2013 Type Delivered
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 24.10.2013 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 1247-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku